Organisatie

First Aid Team Enschede kent de volgende bestuursleden:

Bestuursfuncties

Functie Naam Email Aftreedschema
Voorzitter Cees Mulder voorzitter@fate.nl 2016
Secretaris Rudi ter Wengel secretaris@fate.nl 2014
Penningmeester Herald Gouma penningmeester@fate.nl 2015
Materiaalbeheer Ronald Groothuis materialen@fate.nl 2014
Public Relations Anske van der Werf pr@fate.nl 2016

 

Overige functies

Functie Naam Email Telefoon
Coördinatie hulpverlening Herald Gouma hulpverlening@fate.nl 06-10445810
Coördinatie cursussen Cees Mulder cursus@fate.nl 06-20536939
LOTUS