Lesschema herhalingsavonden

Het lesschema voor het lopende cursusjaar 2018/2019

Datum Onderwerp Competenties
1 02-10-18 Brandwonden, Elektriciteit letsels 8 en 13
2 06-11-18 Ernstige uitwendige bloedingen, Shock 5 en 6
3 04-12-18 Vergiftiging, Het menselijk lichaam 12 en 18
4 05-02-19 Sportletsels 19
5 05-03-19 Uitwendige wonden 7
6 02-04-19 Warmte letsels 15
7 07-05-19 Stoornissen in het bewustzijn, ademhaling 2 en 3
8 04-06-19 Vrij onderwerp

Jaarlijks dien je ook één herhalingsles reanimatie te volgen. hiervoor kun je hier aanmelden.

 

De eerste 6 competenties moeten jaarlijks gevolgd worden.
De competenties 7 t/m 19 moeten 1 maal in de 2 jaar gevolgd worden.
Competentie Omschrijving Frequentie
1 (Kinder)reanimatie Jaarlijks
2 Stoornissen in het bewustzijn Jaarlijks
3 Stoornissen van de ademhaling Jaarlijks
4 Stoornissen in de bloedsomloop Jaarlijks
5 Ernstige uitwendige bloedingen Jaarlijks
6 Shock Jaarlijks
7 Uitwendige wonden 2 jaarlijks
8 Brandwonden 2 jaarlijks
9 Kneuzing en verstuiking 2 jaarlijks
10 Ontwrichting en botbreuken 2 jaarlijks
11 Oogletsels 2 jaarlijks
12 Vergiftiging 2 jaarlijks
13 Elektriciteit 2 jaarlijks
14 Koude letsels 2 jaarlijks
15 Warmte letsels 2 jaarlijks
16 Vervoer over korte afstand 2 jaarlijks
17 Verband en hulpmiddelen 2 jaarlijks
18 Het menselijk lichaam 2 jaarlijks
19 Sportletsels 2 jaarlijks